Sản phẩm

Hotline: 0902405791
Sản phẩm
Powerful rendering for the Blender community.
Kết xuất mạnh mẽ cho các nghệ sĩ tổng hợp.
Super-fast production rendering for VFX artists.
Cách nhanh nhất, đơn giản nhất để đưa cảnh V-Ray® vào thời gian thực - và hiển thị hình ảnh theo dõi tia, chân thực từ Unreal.
Giải pháp trực quan hóa tất cả trong một cho Rhino và Grasshopper. V-Ray® for Rhino là phần mềm kết xuất 3D kết hợp kết xuất thời gian thực và hiển thị chân thực thành một bộ công cụ trực quan hoàn chỉnh.
V-Ray Collection là bộ công cụ mô phỏng 3D tuyệt đỉnh. Các nghệ sĩ và nhà thiết kế đang tìm kiếm tổng thể sáng tạo tự do và linh hoạt, có thể truy cập ngay vào 15 sản phẩm Chaos với một license.