V-Ray for Unreal

Hotline: 0902405791

Import V-Ray® scenes, bake lighting and render from Unreal.

 

Khám phá các cảnh V-Ray của bạn trong thời gian thực. Kết xuất bản đồ ánh sáng chất lượng và hiển thị hình ảnh thực tế, hình ảnh theo dõi tia và hình ảnh động. Tất cả với V-Ray for Unreal.

Bảng giá cho V-Ray for Unreal
  • Recommended
  • Commercial
  • Upgrade
  • Educational

 

Đưa các cảnh V-Ray của bạn vào Unreal.

Smart_Translation_of_Materials_3dsmax.png

 

Biên dịch thông minh các thông số tài liệu & đèn.

smart-material-translation.png

Nếu bạn đang tìm cách tốt nhất để đưa các cảnh V-Ray của mình vào công cụ trò chơi phổ biến của Epic Games, thì V-Ray for Unreal là dành cho bạn. Chỉ cần tạo cảnh của bạn bằng V-Ray và ứng dụng 3D yêu thích của bạn (3ds Max, Maya, SketchUp) và xuất nó khi bạn hoàn tất.

Sau đó, nhập tệp vào Unreal để khám phá nó trong thời gian thực, thực tế ảo và hơn thế nữa.

  Khi bạn nhập một cảnh, V-Ray for Unreal sẽ tự động chuyển đổi các vật liệu và đèn V-Ray thành các vật liệu tương đương trong thời gian thực trong Unreal Engine. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa chúng trong Unreal Editor bằng cách sử dụng các điều khiển V-Ray quen thuộc. Hơn nữa, V-Ray for Unreal theo dõi các tài liệu V-Ray ban đầu của bạn và sử dụng chúng bất cứ khi nào bạn kết xuất.

 

feature-smart-transition-690x380.png  feature-beyond-rendering-690x380.png

 

  • Ray-traced V-Ray rendering from Unreal.
  • Light baking is faster and better with V-Ray.

 

Products
Các sản phẩm khác