Chaos Phoenix Fire Talk - Part 1: Burning Tower

Hotline: 0902405791
Chaos Phoenix Fire Talk - Part 1: Burning Tower

Xem video này để tìm hiểu một số mẹo và thủ thuật để thiết lập một ngọn đuốc phun lửa và đốt cháy tháp canh bằng cách sử dụng Phoenix and thinkingParticles. Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi thứ, từ mô hình hóa đến động lực học của hạt với thinkingParticles, mô phỏng ngọn lửa thực tế và đổ bóng với Phoenix, đồng thời tối ưu hóa kết xuất với V-Ray, v.v.

 

enlightened Khám phá sức mạnh của Chaos Phoenix

Tải tập tin dự án