Chaos Vantage 2, ra mắt bản cập nhật 3 có gì mới?

Hotline: 0902405791
Chaos Vantage 2, ra mắt bản cập nhật 3 có gì mới?

Chân thực hơn trong thời gian thực với sự hỗ trợ cho V-Ray Blend Materials và tăng cường khả năng sáng tạo của bạn trong quá trình hậu kỳ với tính năng kết xuất Multi Matte mới. 

What's New in Chaos Vantage 2, update 3 

 

 

Giải phóng sức mạnh kết xuất thời gian thực với bản cập nhật mới nhất của Chaos Vantage. 

  • Cách mạng hóa sáng tạo vật liệu: Đạt được tính chân thực tuyệt vời với sự hỗ trợ của V-Ray Blend Materials. Xếp lớp và pha trộn liền mạch các vật liệu phức tạp để mang lại tính thẩm mỹ chân thực nhất, tất cả đều có trong môi trường Vantage tốc độ cao. 
  • Quá trình hậu kỳ bậc thầy: Đưa khả năng kiểm soát sáng tạo lên tầm cao mới bằng việc giới thiệu tính năng kết xuất Multi Matte. Cô lập các đối tượng một cách chính xác, hợp lý hóa quy trình tổng hợp của bạn và tạo Mask để hiển thị pixel hoàn hảo. 

Cập nhật thêm nhiều cải tiến mới, tìm hiểu thêm