V-Ray vs Chaos Vantage | Result render animation 4K

Hotline: 0902405791
V-Ray vs Chaos Vantage | Result render animation 4K

Hôm nay tôi muốn chỉ cho bạn cách sử dụng Vantage trong công việc của bạn. Và tôi muốn so sánh kết quả của việc kết xuất cảnh hoàn thiện từ bộ sưu tập cảnh Evermotion Archinteriors VOL 47.

Trong video, bạn sẽ thấy cách renderer V-Ray tiêu chuẩn và lỗi thời thua thiệt về tốc độ trước giải pháp mới từ ChaosGroup, Vantage. Bạn có thể nhận thấy một số không hoàn hảo trong chi tiết của hình ảnh. Điều đó là thứ duy nhất đôi khi phải hy sinh.

Nhưng với việc tinh chỉnh kỹ hơn của động cơ, bạn có thể đạt được những kết quả tuyệt vời trong Vantage. Tôi đã kết xuất trước một khung tĩnh trong 3ds Max và Vray 6. Tôi nhận được kết quả kết xuất trong 24 phút.

Tôi nghĩ rằng đây là một kết quả tốt cho chất lượng cuối cùng của kết xuất. Nhưng rất khó để sử dụng chất lượng và tốc độ như vậy trong kết xuất hoạt hình. Tôi đã nhập cảnh vào Chaos Vantage và thiết lập ánh sáng và camera kết xuất.

Tổng thời gian cho 750 khung hình, tôi nhận được 4 giờ và 16 phút của quá trình kết xuất. Tôi nghĩ rằng kết quả này đã lý tưởng cho việc kết xuất hoạt hình được tăng tốc và dự án của bạn. Tôi rất vui được nghe ý kiến của bạn trong phần bình luận. Tôi nghĩ sẽ tiếp tục so sánh các cảnh có độ phức tạp khác nhau và tìm kiếm ưu điểm của động cơ Vantage.

 

Thông số máy tính:

  • CPU: Intel Core i9 10940X 3.4 GHz
  • Ram: DDR4 32 Gb 3200 GHz
  • GPU: Nvidea RTX 3070 Ti