Chaos và Enscape hợp nhất

Hotline: 0902405791
Chaos và Enscape hợp nhất

Chaos_Enscape_FAQ_article.png

 

Chúng ta có nghĩa là gì khi sáp nhập?

Enscape và Chaos đang tham gia với tư cách là đối tác bình đẳng để trở thành một công ty. Chúng tôi chưa mua được Enscape và Enscape đã không mua lại chúng tôi. Cùng nhau, chúng tôi sẽ hoạt động dưới tên Chaos.

 

Điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của các sản phẩm Chaos và Enscape?

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm V-Ray, Corona và Enscape, sẽ tiếp tục được phát triển theo kế hoạch.

 

Việc sáp nhập sẽ mang lại lợi ích cho người dùng như thế nào?

Bằng cách hợp lực, chúng tôi sẽ kết hợp sức mạnh của các nhóm và công nghệ của mình để tạo ra các công cụ bạn cần để hình dung ý tưởng và thiết kế của mình từ đầu đến cuối. Làm việc cùng nhau, chúng tôi tự tin có thể cung cấp cho bạn hệ sinh thái trực quan hóa end-to-end tốt nhất.

 

Liệu việc sáp nhập có ảnh hưởng đến việc định giá các sản phẩm của Chaos?

Tại thời điểm này, chúng tôi không có kế hoạch thay đổi chính sách giá của mình.

enlightenedXem những thay đổi về chính sách license của Chaos, tại đây