Giới thiệu V-Ray - Phần mềm kết xuất 3D chuyên dùng cho Films

Hotline: 0902405791
Giới thiệu V-Ray - Phần mềm kết xuất 3D chuyên dùng cho Films

 

V-Ray Showreel 2019 from ChaosGroupTV on Vimeo.

 

V-Ray mang lại hiệu ứng hình ảnh cho cuộc sống. Từ anh hùng và sinh vật cho đến phương tiện và môi trường, V-Ray đã giúp các nghệ sĩ mang đến hiệu ứng vô hình và bom tấn cho hơn 150 bộ phim truyện.


XEM CÁCH V-RAY ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG PHIM

DIGITAL DOMAIN ON THANOS: THE DEVIL IS IN THE DETAIL - See more

 

ROCKET SCIENCE: MEET THE CG SUPERVISOR BEHIND THE FURRY FAN FAVORITE - See more

 

HOW V-RAY FOR 3DS MAX BROUGHT DEADWOOD'S VFX TO LIFE - See more

 

SCANLINEVFX TAKES BLACK PANTHER VISUALS OVER THE EDGE - See more

 

FINDING NINGYO: HOW TWO VFX ARTISTS CREATED AN AWARD-WINNING SHORT FILM IN THEIR LIVING ROOM - See more


nguồn: CHAOSGROUP