Sử dụng V-Ray for 3ds Max và Chaos Phoenix trong ngành sản xuất máy bay

Hotline: 0902405791
Sử dụng V-Ray for 3ds Max và Chaos Phoenix trong ngành sản xuất máy bay

3D Animator Steve Wilson đã sử dụng V-Ray for 3ds Max & Chaos Phoenix để sản xuất một loạt hình ảnh và hoạt ảnh thanh mảnh với chuyển động mạch và chất lỏng hạt cho công ty hàng không Citation để quảng cáo phản lực riêng Ascend mới của họ.

 

Close up image of a Citation Ascend engine.  Avionics panel for Citation Ascend.

 

Citation Ascend flying above the clouds.  Citation Ascend flying over the European countryside.