Tìm hiểu V-Ray 6 và các gói đăng ký license mới vừa ra mắt của Chaos

Hotline: 0902405791
Tìm hiểu V-Ray 6 và các gói đăng ký license mới vừa ra mắt của Chaos

Các gói đăng ký V-Ray mới là gì?

V-Ray hiện có sẵn trong ba gói đăng ký: V-Ray Solo, V-Ray Premium và V-Ray Enterprise. V-Ray Education cũng có sẵn cho khách hàng giáo dục của chúng tôi. Để so sánh các gói, vui lòng truy cập trang giá của chúng tôi.

 

Gói V-Ray Premium bao gồm những gì?

V-Ray Premium bao gồm giấy phép V-Ray nổi mà bạn có thể sử dụng trên bất kỳ máy tính nào với mọi ứng dụng máy chủ được hỗ trợ - 3ds Max, Maya, Rhino, SketchUp, Revit, Unreal, Houdini, Cinema 4D và Nuke.

Gói này cũng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một bộ phần mềm Chaos, bao gồm Chaos Cloud, Cosmos, Phoenix, Player, Scans và Vantage.

V-Ray Premium có sẵn dưới dạng đăng ký hàng tháng, hàng năm hoặc 3 năm. 

 

 

Gói V-Ray Enterprise bao gồm những gì?

V-Ray Enterprise bao gồm mọi thứ trong gói V-Ray Premium với chiết khấu bổ sung cho các giao dịch mua từ 5 chỗ ngồi trở lên - cấp phép nổi, bao gồm Chaos Phoenix, Chaos Cosmos, Chaos Cloud, Chaos Player, Chaos Vantage và Chaos Scans.

Bạn sẽ có thể sử dụng giấy phép V-Ray Enterprise trong tất cả các nền tảng máy chủ được hỗ trợ - 3ds Max, Maya, Rhino, SketchUp, Revit, Unreal, Houdini, Cinema 4D và Nuke.

Nó có sẵn dưới dạng đăng ký hàng năm hoặc 3 năm. Bạn có thể kiểm tra giá nhấn vào đây.

 

v-ray enterprise license

 

Những gì được bao gồm trong kế hoạch V-Ray Solo?

V-Ray Solo bao gồm giấy phép V-Ray cố định mà bạn có thể sử dụng trên một máy tính với mọi ứng dụng máy chủ được hỗ trợ - 3ds Max, Maya, SketchUp, Rhino, Revit, Houdini, Cinema 4D, Nuke và Unreal.

Gói này cũng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung Chaos Cosmos và có sẵn dưới dạng đăng ký hàng tháng, hàng năm hoặc 3 năm. Bạn có thể kiểm tra giá nhấn vào đây.

 

v-ray solo license

 

V-Ray Education bao gồm những gì?

Đối với sinh viên, nhà giáo dục và các tổ chức giáo dục, V-Ray Education bao gồm giấy phép V-Ray nổi có thể được sử dụng trên bất kỳ máy tính nào với mọi ứng dụng máy chủ.

Và nó bao gồm quyền truy cập vào một bộ phần mềm Chaos, bao gồm Chaos Cloud, Cosmos, Phoenix, Player, Scans và Vantage.

V-Ray Education có thể được mua hàng năm và đối với các trường đại học, cũng có sẵn tùy chọn 3 năm.

Nếu bạn quan tâm xin vui lòng kiểm tra giá cả ở đây hoặc liên hệ với chúng tôi tại education@chaos.com.


Những điều bạn cần biết về V-Ray Solo, V-Ray Premium, V-Ray Enterprise

 

Tôi có thể thay đổi gói đăng ký V-Ray của mình không?

Nếu bạn muốn thay đổi gói đăng ký của mình, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

 

Lợi ích của đăng ký là gì?

Là người đăng ký, bạn luôn nhận được phiên bản V-Ray mới nhất, tiên tiến nhất cho mọi ứng dụng máy chủ.

Ngoài ra, người đăng ký V-Ray Premium và V-Ray Enterprise luôn có quyền truy cập vào các phiên bản mới nhất của Chaos Phoenix, Player, Scans và Vantage.

Tất cả người đăng ký đều được hưởng lợi từ hỗ trợ không giới hạn, thanh toán dễ dàng và chi phí trả trước thấp.

 

Điều gì xảy ra với giấy phép thời hạn V-Ray Collection của tôi?

Bạn đã được chuyển sang gói hàng năm hoặc 3 năm tương ứng của V-Ray Premium. Nếu bạn có từ 5 đăng ký trở lên, bạn sẽ được chuyển sang gói V-Ray Enterprise.

 

Điều gì xảy ra với giấy phép vĩnh viễn của tôi?

Nếu bạn có giấy phép vĩnh viễn, bạn có thể tiếp tục sử dụng nó như bạn luôn có hoặc bạn có thể nâng cấp nó lên phiên bản mới nhất. Bạn cũng có thể chuyển sang một trong các gói đăng ký hàng năm mới của chúng tôi với mức chiết khấu cho năm đầu tiên.

Để bạn kiểm tra các tùy chọn nâng cấp theo giấy phép vĩnh viễn mà bạn sở hữu, vui lòng đăng nhập vào my.chaos.com, xác định đăng ký vĩnh viễn của bạn trong  tab Sản phẩm đang hoạt động và nhấp vào  Nâng cấp.

Bạn sẽ được trình bày với tất cả các tùy chọn có sẵn.

 

Khi tôi mua gói đăng ký V-Ray, tôi có thể sử dụng V-Ray với bất kỳ ứng dụng lưu trữ nào được hỗ trợ không?

Có. Các gói đăng ký V-Ray Solo, V-Ray Premium và V-Ray Enterprise cho phép bạn sử dụng V-Ray với mọi ứng dụng lưu trữ, bao gồm 3ds Max, Cinema 4D, Maya, Nuke, Houdini, SketchUp, Rhino, Revit và Unreal.

 

Điều gì xảy ra với giấy phép thời hạn của tôi về V-Ray cho các ứng dụng máy chủ khác: Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp, Unreal?

Không có thay đổi nào đối với giấy phép thời hạn V-Ray của bạn tại thời điểm này. Ngay sau khi V-Ray 6 có sẵn cho ứng dụng lưu trữ của bạn, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn với nhiều thông tin hơn về các tùy chọn nâng cấp và đăng ký của bạn.

 

Giấy phép V-Ray 5 Render Node có hoạt động với V-Ray 6 không?

Không. V-Ray 6 yêu cầu V-Ray 6 Render Nodes.

 

v-ray products