V-Ray 6 cho SketchUp và Rhino, bản cập nhật 1 — hiện đã có

Hotline: 0902405791
V-Ray 6 cho SketchUp và Rhino, bản cập nhật 1 — hiện đã có

Tận dụng khả năng tương thích Enscape được cải thiện, V-Ray Decal nâng cao, các tính năng cộng tác và xử lý hậu kỳ mới, cùng với các thành phần V-Ray bổ sung cho Grasshopper.

V-Ray 6 cho SketchUp và Rhino, bản cập nhật 1 — hiện đã có

 

v-ray update sketchup & rhino

 

V-Ray 6 cho SketchUp và Rhino, bản cập nhật 1 đã được phát hành. Chúng tôi vừa cập nhật V-Ray 6 cho SketchUp và V-Ray 6 cho Rhino với một số bản sửa lỗi quan trọng để cải thiện trải nghiệm kết xuất của bạn, bao gồm:

  • Khả năng tương thích tốt hơn giữa Enscape và V-Ray
  • Đề can V-Ray nâng cao để thêm hình dán và nhãn vào cả những bề mặt khó khăn nhất
  • Một loạt các thành phần mới trong V-Ray cho Grasshopper
  • Các tính năng cộng tác mới
  • Và còn nhiều nữa …

 

Tìm hiểu thêm về tính năng mới trong V-Ray for SketchUpV-Ray for Rhino.