V-Ray cho SketchUp — Thêm realistic stickers và labels vào các đối tượng cong

Hotline: 0902405791
V-Ray cho SketchUp — Thêm realistic stickers và labels vào các đối tượng cong

Trong hướng dẫn này, chúng tôi trình bày cách thêm các hình dán thực tế vào các đối tượng cong và pha trộn các vết lồi trên bề mặt và đề can. Khám phá cách tận dụng các tùy chọn hình chiếu hình trụ và vết sưng phụ gia trong V-Ray Decal để đạt được kết quả ấn tượng một cách dễ dàng.

 

V-Ray cho SketchUp — Thêm realistic stickers và labels vào các đối tượng cong