V-Ray for 3ds Max — Cách tạo và kết xuất nhân vật bằng Ornatrix và V-Ray

Hotline: 0902405791
V-Ray for 3ds Max — Cách tạo và kết xuất nhân vật bằng Ornatrix và V-Ray

Trong hướng dẫn này, Veso Mihaylov từ nhóm 3D tại Chaos chỉ cho bạn cách tạo và kết xuất nhân vật bằng Ornatrix và V-Ray.

Xem để tìm hiểu cách tạo nhân vật động vật từ đầu đến cuối. Chúng tôi bắt đầu với điêu khắc bên trong ZBrush. Sau đó, chúng tôi chỉ cho bạn cách bạn có thể chỉnh sửa nhân vật của mình bằng cách sử dụng Ornatrix cho 3ds Max, tạo họa tiết và tạo bóng trong Substance Painter và V-Ray, đồng thời hiển thị hình ảnh cuối cùng, có độ phân giải cao bằng Chaos Cloud.

Ngoài ra, chúng tôi giúp bạn làm quen với cách bạn có thể sử dụng Chaos Player để nhanh chóng xem trước các tệp EXR đa kênh và hơn thế nữa.